III edycja staży – podsumowanie

III edycja staży

Spotkanie panelowe – podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu POKL

 W dniu 23.10.2015 w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji odbyło się trzecie spotkanie panelowe stanowiące podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W tym roku, w ramach programu stażowego odbyło się aż 62 trzymiesięcznych płatnych ze środków UE staży u pracodawców, którzy reprezentowali takie obszary jak energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki oraz rozwiązania technologiczne w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych,  także na polu naukowym w instytutach badawczych. Staże miały na celu zdobycie praktyki i rozbudowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. W skład każdego zespołu stażowego wchodziła dwójka studentów oraz jeden opiekun naukowy stażu wyznaczany przez dane przedsiębiorstwo. W przypadku jednego z zespołów (w MPWiK Wwa S.A.) z racji dużej ilości stażystów z innych Uczelni a także okres urlopowy opiekę nad parą studentów objęły trzy osoby – każda na jeden miesiąc.

Dzięki projektowi studenci mogli spróbować swoich sił w praktycznych czynnościach w zakładach pracy i placówkach badawczych pod czujnym okiem opiekunów naukowych. Program stażowy w tym roku objął takie przedsiębiorstwa i placówki naukowe jak: Instytut Agroenergetyki, Biogazownia Wojciechowski, Horus Energia, Polska Izba Biomasy, PWiK Ełk Sp. z o.o., SOLAR-ENERGY S.A., ENER-G Polska Sp. z o.o., GREEN ENERGY Sp. z o.o., PETRA ENERGIA Sp. z o.o., Instytu Technologii Materiałów Elektronicznych ITME, PGB, MPWiK Wwa S.A., Instytut Chemii Przemysłowe, PIMOT, Zakład Biologii Molekularnej i Pracownia Glikobiologii Grzybów w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawcyz IHAR (Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych), Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych CeNT (UW), INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, OPWiK Sp. z o.o, PV LAB Sp. z o.o., Tauron Wytwarzanie S.A., ELTRIX ENERGIA SP.J., URE, Glen Dimplex SP. J., BIO ALIANS DORADZTWO INWESTYCYJNE Sp.z o.o., JAMIR S.A..

Ze względu na tak liczną grupę stażystów a tym samym firm, biorących udział w programie stażowym w III edycji staży, na spotkaniu panelowym mogła się zaprezentować tylko połowa osób. Poniżej link do prezentacji ze spotkania panelowego.

https://www.sendspace.com/file/qxmjed

Wszystkie prezentacje opracowane przez stażystów (również te, które nie miały szansy pojawić się podczas spotkania panelowego zostały zarchiwizowane w Biurze Projektu).

Spotkanie zostało podzielone na 3 części. Pierwsza z nich to krótkie prezentacje szesnastu spośród 31 zespołów, podczas których opowiedzieli pokrótce o swoich stażach. Dzięki temu poznaliśmy kulisy pracy stażystów, a z licznych zdjęć i opowieści mogliśmy się dowiedzieć ciekawostek dotyczących danej firmy i przebiegu stażu. Następnie można było zadawać pytania na temat staży studentom lub ich opiekunom, oraz usłyszeć krótkie podsumowanie staży jakich dokonali opiekunowie naukowi.

Podsumowanie tegorocznych staży wypadło w tej edycji nadzwyczaj pozytywnie. Koordynator zadania stażowego – Profesor Andrzej Chochowski był pod wrażeniem ogromu wiedzy i doświadczenia studentów, jakie nabyli w praktyce a także pełnemu profesjonalizmowi ich wypowiedzi, z których wynikało, że czuli  się pełnoprawnymi pracownikami Firm i tak też byli traktowani. Profesor wyraził również chęć sprostania wyzwaniom dalszego doskonalenia dydaktyki w dziedzinie OZE w taki sposób aby studenci mogli odnajdywać się na rynku pracy w tej branży.

Wśród Pracodawców wypowiadał się między innymi przedstawiciel firmy PV L:AB Grzegorz Olechowski (w zastępstwie opiekuna p.Macieja Juźwika) podsumowując pracę naszych studentów, ich pełne oddanie i pasję oraz chęć nauki oraz wyrażając chęć do współpracy na przyszłość przy kolejnych edycjach staży; a także pani Agnieszka Nadulska z działu handlowego firmy Horus Energia, która w tym roku podkreślała wysoki poziom również przedstawianych prezentacji. Zabrali również głos na forum prof. dr hab. inż Anna Grzybek w imieniu Instytutu Technologiczno  Przyrodniczego a także prof. dr hab. Joanna Kargul z CeNT, która zaakcentowała jak ważna jest motywacja, aktywność i chęć ciągłego rozwoju, jak również fakt, iż czwórka stażystów, która była w dwóch placówkach CeNTu, prezentowała bardzo wysoki poziom również jeśli chodzi o inicjatywę i własne pomysły. W grupie świetnych stażystów prym wiedli  Pan Chaberski i Pani Sosnowska, którzy z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem zaprezentowali swoje doświadczenia w firmie Dimplex, będącej światowym liderem w branży ciepłowniczej. Dostali również same pochwały dotyczące ich aktywności, zapału i operatywności w pracy, wygłoszone publicznie przez Pana Przemysława Frolenko i Panią Agnieszkę Janiek – przedstawicieli firmy.

Na koniec spotkania pan Dziekan Wydziału Inżynierii i Produkcji Profesor Tomasz Nurek złożył podziękowania na ręce wszystkich firm, które przyjęły stażystów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część mniej formalna, gdzie przy drobnym poczęstunku możliwe były rozmowy i dyskusje dotyczące staży. Wzajemne dyskusje opiekunów naukowych poszczególnych stażów, wraz kadrą naukową SGGW oraz Projektu sprzyjały rozwinięciu i podtrzymywaniu kontaktów na przyszłość. Przedstawiciele zarówno firm jak i instytucji naukowych wykazywali gorące zainteresowanie kontynuacją współpracy przy ewentualnych programach stażowych z innych przyszłych Projektów na SGGW.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.