Zajęcia wyrównawcze dla studentów SGGW

Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku kierunków Technologie Energii Odnawialnych i Inżynierii Produkcji

Celem wprowadzenia zajęć wyrównawczych jest dostosowanie wiedzy studentów I roku z zakresu matematyki i fizyki do wymagań studiów technicznych do 31.12.2015 roku.

Zadanie obejmie przygotowanie i realizację zajęć kursu wyrównawczego z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów inżynierskich TEO i IP – nabór roku akademickiego 2014/15 i 2015/16. Będą dwie edycje kursu w IX 2014 i 2015, po 40 godzin z matematyki i 40 godzin z fizyki. Zostaną utworzone dwie niezależne grupy 30 osobowe.

06 kwestionariusz do PEFS (doc)

06 kwestionariusz do PEFS (pdf)