Modyfikacja programów kształcenia na kierunkach studiów SGGW

Modyfikacja programów kształcenia na kierunkach studiów I stopnia TEO, Biotechnologii (BT) i Technologii Drewna (TD) SGGW

Obejmie dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów inżynierskich TEO, BT, TD do potrzeb rynku pracy, GOW i SE2020 przez płatne staże 3 m-ce (8h/dz, 5 dni/tydz.) dla łącznie 60 osób naboru roku akademickiego 2011/12, 2012/13, 2013/14 organizowane w latach 2013-15 u pracodawców z obszaru 7 i 2 dla kierunków TEO, BT, TD. Planuje się opiekuna u pracodawcy dla stażystów. Staż służy zdobyciu praktyki i rozbudowania wiedzy ze studiów. Po każdej edycji spotkania odbędzie się panel z pracodawcą i stażystami oraz z kadrą akademicką. Nastąpi organizacja na III rok studiów inżynierskich TEO 18 seminariów (po 2h) z przedstawicielami biznesu i ekspertami nt. m.in. przedsiębiorczości, dobrych praktyk, potrzeb rynku pracy, zajęcia doskonalenia „SOFT SKILLS” (15 spotkań po 2h) m.in. przygotowanie prac naukowych, grantów, projektów, biznes planu, własności intelektualnych: szkolenia z ekonomii i prowadzenia małej firmy (15h na II roku) i szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w produkcji (15h na II roku).