Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim (ISD)

Obejmie przygotowanie, otwarcie i realizację Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich dla 12 doktorantów z okresu OZE (obszar 7) w języku angielskim. Zostaną opracowane i przeprowadzone nowe specjalistyczne wykłady w języku angielskim (90h w latach 2013-15) Każdy doktorant będzie uczestniczył w 90h zajęć laboratoryjnych (na rok), otrzyma wsparcie laboratoryjno – techniczne. Planuje się zaangażowanie opiekunów naukowych dla 12 doktorantów. Przeprowadzane będą seminaria specjalistyczne przez wykładowców krajowych, zagranicznych i przedstawicieli biznesu (60h/rok akademicki). Zostaną opracowane i przeprowadzone wykłady monograficzne zagranicznych profesorów wizytujących (8h/ rok akademicki). Zostaną opracowane materiały, przeprowadzone zajęcia ze specjalistycznego (branżowego) języka angielskiego dla UP (60h x 3 lata). Co rok 12 doktorantów będzie uczestniczyć w jednej konferencji naukowej i raz na 3 lata w jednej szkole letniej. Odbędą się szkoleni „SOFT SKILLS” dla 12 doktorantów (15 spotkań po 2h), m.in. na temat przygotowywania prac naukowych, grantów, projektów, biznes planu, własności intelektualnej. 12 doktorantów otrzyma stypendia naukowe. Wszystkie zajęcia nie będą dotyczyć dydaktyki podstawowej.