Program stypendialny i stażowy dla postdoków

Obejmie organizację dwóch edycji trzymiesięcznych staży dla łącznie 10 postdoków w wiodących zagranicznych ośrodkach  akademickich i naukowo – badawczych UE i USA i Azji. Każdy stażysta będzie współpracował z opiekunem naukowym i otrzyma roczne stypendium naukowe na prowadzenie prac badawczych 5000zł/m-c. Po każdej edycji stażu zostanie zorganizowany panel dla kadry naukowo – badawczej podsumowujący staże, doświadczenie i nabyte kompetencje.