Wsparcie Biura Karier

Przygotowanie organizacji dwóch edycji Branżowych Uczelnianych Targów Giełdy Pracy w formie stoisk dla studiów I i II stopnia obszarów 2 i 7. Udziałem średnio 20 pracodawców (II kwartał 2014 i 2015) Prezentowanie CV przez UP, rozmowy kwalifikacyjne, testy predyspozycji poznanych metod technik rekrutacji ofert pracy. Opracowanie broszur informacyjnych na temat rynku pracy w branży dla studentów SGGW.