TARGI PRACY

targi_pracy_plakat

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Seminarium

logo-strona.png

Zapraszamy na seminarium, temat:

lulesa

Handel energią z OZE: wczoraj, dziś i jutro

które poprowadzi Marek Kulesa

dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią

22 października 2015r. (czwartek), godz. 13.15

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, bud. 19/7

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie

logo-strona.png

encoZapraszamy na spotkanie 21 października 2015r. – środa godz. 12:15

(bud.19 sala 7 WIP)

z firmą ENCO       na temat:

Innowacyjność dużej firmy z branży elektroenergetycznej

Spotkanie poprowadzi prezes firmy ENCO

mgr inż. Leszek Andrychowicz

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie

logo-strona.png

Zapraszamy na spotkanie

w ramach seminariów nt przedsiębiorczości

z prezesem firmy    ELWIK

Witoldem  Kępą

czwartek, 14 października 2015r. godz. 10:15  bud. 19 sala 7 (WIP)

na temat:

Co znaczy przedsiębiorczość w kierowaniu małą firmą na rynku sprzętu elektrotechnicznego

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe