Project team

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Phone: +4822 5938610, e-mail: krzysztof_dolowy@sggw.pl
Building 34, room 68

————————————————————

Mgr inż. Wanda A. JARZĄBEK
Phone: +4822 5938611, e-mail: wanda_jarzabek@sggw.pl
Building 34, room 69

Dr hab. Wojciech Pląder, prof. SGGW
Phone: +4822 5932175, e-mail: wojciech_plader@sggw.pl

Mgr Michał Laskowski
e-mail: europa2020@poczta.fm

Dr Magdalena Muchorowska
Phone: +4822 5938623, e-mail: magdalena_muchorowska@sggw.pl
Building 34, room 77