Zarządzanie Projektem

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Tel.: (22) 5938610, e-mail: krzysztof_dolowy@sggw.pl
Budynek 34, pok. nr 68 (parter)

————————————————————

Mgr inż. Wanda A. JARZĄBEK, specjalista ds. studiów doktoranckich
Tel.: (22) 5938611, e-mail: wanda_jarzabek@sggw.pl
Budynek 34, pok. nr 69 (parter)

Dr hab. Wojciech Pląder, prof. SGGW, koordynator ds. programowych
Tel.: (22) 5932175, e-mail: wojciech_plader@sggw.pl

Mgr Michał Laskowski, specjalista administracyjny
e-mail: europa2020@poczta.fm

Dr Magdalena Muchorowska, ds. rekrutacji, monitoringu i PEFS
Tel.: (22) 5938623, e-mail: magdalena_muchorowska@sggw.pl
Budynek 34, pok. nr 77 (parter)