Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Fizyki
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, pok. 056
02-776 Warszawa
Tel.: +4822 59 38614, +4822 59 38611
Fax: +48 22 5938614
E-mail: katarzyna_owczarek@sggw.pl
godz. konsultacji: 10-14

Jesteśmy w budynku 34 – przyziemie

Mapa_SGGW_2010_PL

Biuro Projektu