I edycja

Podsumowanie I edycji staży w 2013

W dniu 22.11.2013 w jednej z sal wykładowych Wydziału Inżynierii Produkcji odbyło się pierwsze spotkanie panelowe stanowiące podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W tym roku, w ramach programu stażowego odbyło się 18 trzymiesięcznych płatnych ze środków UE staży u pracodawców, którzy reprezentowali takie obszary jak energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki oraz Rozwiązania technologiczne w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych. Staże miały na celu zdobycie praktyki i rozbudowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. W skład każdego zespołu stażowego wchodziła dwójka studentów oraz jeden opiekun naukowy stażu wyznaczany przez dane przedsiębiorstwo.

Dzięki projektowi studenci mogli spróbować swoich sił w praktycznych czynnościach w zakładach pracy pod czujnym okiem opiekunów naukowych. Program stażowy w tym roku objął takie przedsiębiorstwa jak Geotermia Mazowiecka S.A. Mszczonów, Mitsubishi Electric, Oczyszczalnia Ścieków Żyrardów, Ekobenz Sp. Z o.o. Lublin, Urząd Regulacji Energetyki – Departament Systemów Wsparcia Wydział Efektywności Energetycznej, Greenpol, Taruon/Elektrowania Stalowa Wola, Sator Kozienice oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie zostało podzielone na 3 części. Pierwsza z nich to krótka prezentacja, podczas której studenci opowiedzieli pokrótce o swoich stażach – wypowiedzieli się studenci z 8-miu zespołów stażowych. Dzięki prezentacji poznaliśmy kulisy pracy stażystów, a z licznych zdjęć i opowieści mogliśmy się dowiedzieć ciekawostek dotyczących danej firmy i przebiegu stażu. Następnie można było zadawać pytania na temat staży studentom lub ich opiekunom, oraz usłyszeć krótkie podsumowanie staży jakich dokonali opiekunowie naukowi. Całość tej części spotkania dopełniły wystąpienia prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego – Koordynatora programów stażowych w ramach Projektu oraz prof. dr hab. Krzysztofa Dołowego – Kierownika Projektu

Po części oficjalnej rozpoczęła się część mniej formalna, gdzie przy drobnym poczęstunku możliwe były prywatne rozmowy i dyskusje dotyczące staży. Wzajemne dyskusje opiekunów naukowych poszczególnych stażów, wraz kadrą naukową SGGW oraz Projektu sprzyjały rozwinięciu kontaktów i zwiastują wolę kontynuowania współpracy przy kolejnych edycjach programu stażowego – w 2014 i 2015 roku. Warto również odnotować zainteresowanie studentów tym programem – na spotkaniu można było wśród publiczności dostrzec kilkudziesięciu studentów młodszych roczników Wydziału Inżynierii Produkcji, którzy  będą chcieli przystąpić do programu w kolejnych latach.

Notatka

————————————————-

Spotkanie panelowe

Informujemy, że 22 listopada 2013 o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie panelowe podsumowujące I edycję płatnych staży realizowanych w ramach Projektu:
„Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”

18 studentów pod okiem Opiekunów miało szansę zdobycia praktyki i rozbudowania wiedzy ze studiów. Opowiedzą nam o tym na specjalnym spotkaniu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji (21)
w sali nr 219 (I piętro)

plakat informacyjny (do pobrania)

—————————————————-

Rekrutacja na płatne staże zawodowe

dla studentów studiów I stopnia kierunków:
- TEO – technologie energii odnawialnej,
- BT – biotechnologia,
- TD – technologia drewna

Edycja I : 2013 rok

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

DOKUMENTY DO POBRANIA (aktualizacja 22 lipca 2013)