II edycja

Spotkanie panelowe – podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu POKL

W dniu 21.11.2014 w jednej z sal wykładowych Wydziału Inżynierii Produkcji odbyło się drugie spotkanie panelowe stanowiące podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W tym roku, w ramach programu stażowego odbyło się 20 trzymiesięcznych płatnych ze środków UE staży u pracodawców, którzy reprezentowali takie obszary jak energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki oraz Rozwiązania technologiczne w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych. Staże miały na celu zdobycie praktyki i rozbudowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. W skład każdego zespołu stażowego wchodziła dwójka studentów oraz jeden opiekun naukowy stażu wyznaczany przez dane przedsiębiorstwo.

Dzięki projektowi studenci mogli spróbować swoich sił w praktycznych czynnościach w zakładach pracy pod czujnym okiem opiekunów naukowych. Program stażowy w tym roku objął takie przedsiębiorstwa jak Instytut Agroenergetyki, Biogazownia Wojciechowski, Bioalianz, Horus Energia, Polska Izba Biomasy, Oczyszczalnia Ścieków Żyrardów, Ecotec Polska, EcoEnergia, Biomasa Partner i PIMOT.

Spotkanie zostało podzielone na 3 części. Pierwsza z nich to krótka prezentacja, podczas której studenci opowiedzieli pokrótce o swoich stażach – wypowiedzieli się studenci z 9-ciu zespołów stażowych. Dzięki prezentacji poznaliśmy kulisy pracy stażystów, a z licznych zdjęć i opowieści mogliśmy się dowiedzieć ciekawostek dotyczących danej firmy i przebiegu stażu. Następnie można było zadawać pytania na temat staży studentom lub ich opiekunom, oraz usłyszeć krótkie podsumowanie staży jakich dokonali opiekunowie naukowi, zarówno z uwzględnieniem pochwał dla stażystów, jak i krytycznych uwag dotyczących ich pracy i propozycji zmian jakie Uczelnia mogłaby dokonać w programach nauczania, tak aby wiedza uzyskana przez studentów znajdowała większe odzwierciedlenie w praktyce. Wypowiadał się między innymi Prezes Polskiej Izby Biomasy p. Ryszard Gajewski podsumowując warunki rynku biomasy w Polsce i wyrażając chęć do współpracy na przyszłość przy kolejnych edycjach staży; a także pani Agnieszka Nadulska z działu handlowego firmy Horus Energia, wskazując na braki w formie wypowiedzi i autoprezentacji stażystów a także pani Karolina Siwocha z Agroenergetyki i pan Marcin Jęczmień, akcentując potrzebę praktycznej znajomości takich programów jak np AtuoCad, ale też chwaląc wyjątkowe zaangażowanie stażystów oraz potrzebę organizowania podobnych staży. Warto nadmienić iż w wyniku staży jedna ze stażystek została zatrudniona na etat w firmie Horus Energia, o czym z przyjemnością poinformowała przedstawicielka tej firmy. Całość tej części spotkania dopełniły wystąpienia prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego – Koordynatora programów stażowych w ramach Projektu oraz prof. dr hab. Krzysztofa Dołowego – Kierownika Projektu. Na koniec spotkania pan Dziekan Wydziału Inżynierii i Produkcji Profesor Tomasz Nurek złożył podziękowania na ręce wszystkich firm, które przyjęły stażystów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część mniej formalna, gdzie przy drobnym poczęstunku możliwe były prywatne rozmowy i dyskusje dotyczące staży. Wzajemne dyskusje opiekunów naukowych poszczególnych stażów, wraz kadrą naukową SGGW oraz Projektu sprzyjały rozwinięciu kontaktów i zwiastują wolę kontynuowania współpracy przy kolejne edycjach programu stażowego – w 2015 roku.

Notatka ze spotkania (plik pdf)

Prezenatcja ze spotkania (plik pdf)

——————————————————–

Staże przeznaczone są dla studentów następujących kierunków:

  • ·       Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji),
  • ·       Technologii drewna (Wydział Technologii Drewna)
  • ·       Biotechnologii (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu).

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 16tego maja.

 Regulamin dostępny na stronie Projektu:

www.europa2020.sggw.pl

 Rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem Biura Karier SGGW:

www.bk.sggw.pl