Skład osobowy biura

mgr inż. Katarzyna Owczarek, specjalista ds. administracyjno–organizacyjnych i promocji
Tel.: +4822 59 38614, e-mail: katarzyna_owczarek@sggw.pl
Budynek 34, pok. nr 056 (przyziemie)

mgr Jakub Jarząbek, specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +4822 59 38614, e-mail: jakub_jarzabek@sggw.pl
Budynek 34, pok. nr 056 (przyziemie)