DOKTORANCI

W dniu 14 X 2013r. obradowała komisja ds. wyboru kandydatów na doktorantów ISD w składzie: prof. Stefan Malepszy, prof. Tomasz Motyl, prof. Andrzej Orzeszko, prof. Krzysztof Dołowy (sekretarz).

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w ramach programu POKL.