III edycja

III edycja staży

Spotkanie panelowe – podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu POKL

 W dniu 23.10.2015 w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji odbyło się trzecie spotkanie panelowe stanowiące podsumowanie trzymiesięcznych staży organizowanych w ramach Projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W tym roku, w ramach programu stażowego odbyło się aż 62 trzymiesięcznych płatnych ze środków UE staży u pracodawców, którzy reprezentowali takie obszary jak energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki oraz rozwiązania technologiczne w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych,  także na polu naukowym w instytutach badawczych. Staże miały na celu zdobycie praktyki i rozbudowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. W skład każdego zespołu stażowego wchodziła dwójka studentów oraz jeden opiekun naukowy stażu wyznaczany przez dane przedsiębiorstwo. W przypadku jednego z zespołów (w MPWiK Wwa S.A.) z racji dużej ilości stażystów z innych Uczelni a także okres urlopowy opiekę nad parą studentów objęły trzy osoby – każda na jeden miesiąc.

Dzięki projektowi studenci mogli spróbować swoich sił w praktycznych czynnościach w zakładach pracy i placówkach badawczych pod czujnym okiem opiekunów naukowych. Program stażowy w tym roku objął takie przedsiębiorstwa i placówki naukowe jak: Instytut Agroenergetyki, Biogazownia Wojciechowski, Horus Energia, Polska Izba Biomasy, PWiK Ełk Sp. z o.o., SOLAR-ENERGY S.A., ENER-G Polska Sp. z o.o., GREEN ENERGY Sp. z o.o., PETRA ENERGIA Sp. z o.o., Instytu Technologii Materiałów Elektronicznych ITME, PGB, MPWiK Wwa S.A., Instytut Chemii Przemysłowe, PIMOT, Zakład Biologii Molekularnej i Pracownia Glikobiologii Grzybów w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawcyz IHAR (Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych), Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych CeNT (UW), INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, OPWiK Sp. z o.o, PV LAB Sp. z o.o., Tauron Wytwarzanie S.A., ELTRIX ENERGIA SP.J., URE, Glen Dimplex SP. J., BIO ALIANS DORADZTWO INWESTYCYJNE Sp.z o.o., JAMIR S.A..

Ze względu na tak liczną grupę stażystów a tym samym firm, biorących udział w programie stażowym w III edycji staży, na spotkaniu panelowym mogła się zaprezentować tylko połowa osób. Poniżej link do prezentacji ze spotkania panelowego.

https://www.sendspace.com/file/qxmjed

Wszystkie prezentacje opracowane przez stażystów (również te, które nie miały szansy pojawić się podczas spotkania panelowego zostały zarchiwizowane w Biurze Projektu).

Spotkanie zostało podzielone na 3 części. Pierwsza z nich to krótkie prezentacje szesnastu spośród 31 zespołów, podczas których opowiedzieli pokrótce o swoich stażach. Dzięki temu poznaliśmy kulisy pracy stażystów, a z licznych zdjęć i opowieści mogliśmy się dowiedzieć ciekawostek dotyczących danej firmy i przebiegu stażu. Następnie można było zadawać pytania na temat staży studentom lub ich opiekunom, oraz usłyszeć krótkie podsumowanie staży jakich dokonali opiekunowie naukowi.

Podsumowanie tegorocznych staży wypadło w tej edycji nadzwyczaj pozytywnie. Koordynator zadania stażowego – Profesor Andrzej Chochowski był pod wrażeniem ogromu wiedzy i doświadczenia studentów, jakie nabyli w praktyce a także pełnemu profesjonalizmowi ich wypowiedzi, z których wynikało, że czuli  się pełnoprawnymi pracownikami Firm i tak też byli traktowani. Profesor wyraził również chęć sprostania wyzwaniom dalszego doskonalenia dydaktyki w dziedzinie OZE w taki sposób aby studenci mogli odnajdywać się na rynku pracy w tej branży.

Wśród Pracodawców wypowiadał się między innymi przedstawiciel firmy PV L:AB Grzegorz Olechowski (w zastępstwie opiekuna p.Macieja Juźwika) podsumowując pracę naszych studentów, ich pełne oddanie i pasję oraz chęć nauki oraz wyrażając chęć do współpracy na przyszłość przy kolejnych edycjach staży; a także pani Agnieszka Nadulska z działu handlowego firmy Horus Energia, która w tym roku podkreślała wysoki poziom również przedstawianych prezentacji. Zabrali również głos na forum prof. dr hab. inż Anna Grzybek w imieniu Instytutu Technologiczno  Przyrodniczego a także prof. dr hab. Joanna Kargul z CeNT, która zaakcentowała jak ważna jest motywacja, aktywność i chęć ciągłego rozwoju, jak również fakt, iż czwórka stażystów, która była w dwóch placówkach CeNTu, prezentowała bardzo wysoki poziom również jeśli chodzi o inicjatywę i własne pomysły. W grupie świetnych stażystów prym wiedli  Pan Chaberski i Pani Sosnowska, którzy z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem zaprezentowali swoje doświadczenia w firmie Dimplex, będącej światowym liderem w branży ciepłowniczej. Dostali również same pochwały dotyczące ich aktywności, zapału i operatywności w pracy, wygłoszone publicznie przez Pana Przemysława Frolenko i Panią Agnieszkę Janiek – przedstawicieli firmy.

Na koniec spotkania pan Dziekan Wydziału Inżynierii i Produkcji Profesor Tomasz Nurek złożył podziękowania na ręce wszystkich firm, które przyjęły stażystów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część mniej formalna, gdzie przy drobnym poczęstunku możliwe były rozmowy i dyskusje dotyczące staży. Wzajemne dyskusje opiekunów naukowych poszczególnych stażów, wraz kadrą naukową SGGW oraz Projektu sprzyjały rozwinięciu i podtrzymywaniu kontaktów na przyszłość. Przedstawiciele zarówno firm jak i instytucji naukowych wykazywali gorące zainteresowanie kontynuacją współpracy przy ewentualnych programach stażowych z innych przyszłych Projektów na SGGW.

Wymagane dokumenty niezbędne do rozpoczęcia stażu w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”:
1. formularz PEFS

2. oświadczenie o przetwarzaniu danych ososbowych
3. oświadczenie uczestnika projektu
4. xero dowodu osobistego
5. umowa trójstronna 4 egzemplarze na jedną osobę

6. zaświadczenie lekarskie (potrzebne do tego będzie skierowanie z firm na badania)
7. potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW na cały okres stażu
8. druki ZUA i ZWUA (potrzebne do zgłoszenia (a potem wyrejestrowania) stażystów do ubezpieczenia) do wypełnienia:
Dokumenty dla opiekuna:

9. umowa dla opiekuna stażystów z  rachunkami 3 egz.

10. oświadczenie do zatrudnienia (zał.7) dotyczące zaangażowania w projekty na SGGW do podpisu

11. oświadczenie personelu, które dotyczy ewentualnego uczestnictwa w Projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych NSRO (do ewentualnego wypełnienia jeśli ktoś uczestniczy)

———————————————————————-

Nabór w III  edycji 2015r. na płatne staże zawodowe w ramach projektu:

„Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”

Staże przeznaczone są dla studentów następujących kierunków:

Technologie  energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji),

  • Technologii drewna (Wydział Technologii Drewna)
  • Biotechnologii (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 22 maja 2015.

Rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem Biura Karier SGGW: www.bk.sggw.pl

Dokumenty do pobrania

01 zaświadczenie DZIEKANA
02 lista obecności
03 tygodniowa karta pracy
04 zaświadczenie o odbytym stażu
05 0świadczenie uczestnika (dane osobowe)
06 kwestionariusz do PEFS
07 umowa trójstronna
08 oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin

ZUS ZUA
ZUS ZWUA

Wyniki rekrutacji  III edycji staży w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”

lp/nr pary

Nazwisko

Imię

suma dla zespołu

1/1

Gajdowska Aneta

24

2/1

Jarosz Adam

3/2

Ochenkowski Tomasz

24

4/2

Wielgosz Przemysław

5/3

Kuźbiel Mateusz

24

6/3

Żarłok Łukasz

7/4

Stawiarska Aleksandra

23

8/4

Wiejak Angelika

9/5

Sosnowska Dominika

22

10/5

Chaberski Michał

11/6

Grzymała Karolina

22

12/6

Olszak Paulina

13/7

Brzózka Łukasz

22

14/7

Litwinko Przemysław

15/8

Dec Dominik

22

16/8

Bućko Piotr

17/9

Pyziara Paweł

22

18/9

Traczyk Filip

19/10

Raczkowska Daria

22

20/10

Nasiłowska Paulina

21/11

Kozera Jarosław

22

22/11

Łąpieś Łukasz

23/12

Radomski Marek

22

24/12

Pietruszewska Monika

25/13

Paplińska Katarzyna

21

26/13

Taras Maciej

27/14

Tomala Magdalena

21

28/14

Sawczuk Marta

29/15

Górski Tomasz

20

30/15

Zacharek Norbert

31/16

Fejcher Marcin

20

32/16

Gałecki Jan

33/17

Grzeszczyk Magdalena

20

34/17

Bolesta Weronika

35/18

Byzia Aleksander

19

36/18

Wielgus Hubert

37/19

Tomaszewski Michał

19

38/19

Zemła Maxymilian

39/20

Misiukiewicz Paulina

19

40/20

Dreksler Julia

41/21

Jastrzębski Tomasz

19

42/21

Wojtala Jędrzej

43/22

Wata Mateusz

18

44/22

Borowy Bartosz

45/23

Bojanowski Gaweł

18

46/23

Rymuszka Jacek

47/24

Jackowski Daniel

17

48/24

Długosz Jan

49/25

Benicka Marta

17

50/25

Dmitruk Dominika

51/26

Michalak Martyna

17

52/26

Dorosz Marta

53/27

Małysz Krzysztof

17

54/27

Łabędź Agata

55/28

Falińska Krystyna

17

56/28

Kołomańska Barbara

57/29

Posyniak Kacper

16

58/29

Ślusarczyk Patryk

59/30

Idzik Joanna

16

60/30

Mańk Kacepr

61/31

Choromańska Katarzyna

16

62/31

Ołdakowska Sylwia

63/32

Radziszewska Anna Zofia

15(para rezerwowa)

64/32

Wysocka Ola Weronika

65/33

Paczkowska Magdalena

12

66/33

Kacprzak Martyna

67/34

Kot Paweł

10

68/34

Gumowska Aneta

69/35

Zientarska Agata

6

70/35

Gierszewska Kaja

Przyjęte na staż w III edycji staży zostały 62 osoby (31 par), które w procesie rekrutacyjnym otrzymały co najmniej  16 punktów jako zespół.

Zdecydowano, że w klasyfikacji uwzględni się tzw. zespół rezerwowy, w wypadku gdyby którykolwiek z zespołów z pozycji od 1 do 11 nie przystąpił do realizacji stażu (jak miało to miejsce w roku ubiegłym), to rezerwowy zespół wchodzi na jego miejsce. Para rezerwowa – suma punktów 15.